fbpx

עובש מסוכן

תַקצִיר

עובש מסוכן. רוב ההשפעות הבריאותיות השליליות הנגרמות על ידי לחות יחסית ימוזערו על ידי שמירה על רמות פנימיות בין 40 ל-60%.

סקירה של ההשפעות הבריאותיות של לחות יחסית בסביבות פנימיות מעלה כי לחות יחסית יכולה להשפיע על השכיחות של זיהומים בדרכי הנשימה ואלרגיות. מחקרים ניסיוניים על חיידקים ונגיפים זיהומיים המועברים באוויר הראו כי ההישרדות או הדבקות של אורגניזמים אלו ממוזערת על ידי חשיפה ללחות יחסית בין 40 ל-70%. תשעה מחקרים אפידמיולוגיים בדקו את הקשר בין מספר זיהומים בדרכי הנשימה או היעדרות לבין הלחות היחסית של המשרד, המעון או בית הספר. השכיחות של היעדרות או זיהומים בדרכי הנשימה נמצאה נמוכה יותר בקרב אנשים העובדים או החיים בסביבות עם טווח בינוני לעומת לחות יחסית נמוכה או גבוהה. הגודל הפנימי של אוכלוסיות קרדית ופטריות אלרגניות תלוי ישירות בלחות היחסית. אוכלוסיות הקרדיות ממוזערות כאשר הלחות היחסית נמוכה מ-50% ומגיעות לגודל מקסימלי ב-80% לחות יחסית. רוב מיני הפטריות לא יכולים לגדול אלא אם הלחות היחסית עולה על 60%. הלחות היחסית משפיעה גם על קצב הוצאת פורמלדהיד מחומרי בניין פנימיים, על קצב היווצרות חומצות ומלחים מגופרית וחנקן דו-חמצני ועל קצב היווצרות האוזון. השפעת הלחות היחסית על ריבוי האלרגנים, הפתוגנים והכימיקלים הרעילים מעידה על כך שיש להתייחס לרמות הלחות היחסית בתוך הבית כגורם לאיכות האוויר בתוך הבית. רוב ההשפעות הבריאותיות השליליות הנגרמות על ידי לחות יחסית ימוזערו על ידי שמירה על רמות פנימיות בין 40 ל-60% ולהימנע מעובש מסוכן. זה ידרוש לחות במהלך החורף באזורים עם אקלים חורפי קר. רצוי להשתמש במכשירי אדים באידוי או בקיטור, שכן מכשירי אדים קרים יכולים להפיץ אירוסולים המזוהמים באלרגנים.

מקור: https://www.healthybuildswestpalm.com/blog/indirect-health-effects-of-relative-humidity-in-indoor-environments.html

בחנות האינטרנטית שלנו ניתן לרכוש מייבש לחות לחדר אחד, קטן קומפקטי ושקט עובד על עיקרון פלטייר וחסכוני מאודמייבש סופח לחות

מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (רענן שמואלי – משב רוח) (להלן "החברה") משב רוח מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

Cookies
אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל mashav3737@gmail.com או באמצעות דואר רגיל אל: רענן שמואלי, מצפה אביב, משגב, מיקוד: 2018700.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.